Greek Translated Apparel Search : Translate Apparel Search into Greek
   Translate Apparel Search World of Fashion Fashion Apparel Clothing  Translate Apparel Search Pg. 2  Greece Fashion  Apparel Trade Shows in Greece

Please note that Apparel Search does NOT guarantee the accuracy of any of the translations.  Please utilize translations at your own risk.

Ενδύματα Search is one of the largest and fastest growing online guide s to the Apparel & Textile Industry. Αναζήτησης είναι ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενη online οδηγός βρέθηκε στο Apparel & Textile Industry.   We provide excellent resources that aid industry professionals in efficiently and effectively completing daily tasks.  Simple to follow navigation, provides viewers with easily accessible links to all apparel, fashion and textile related issues.  Hyperlinks reach Manufacturers, Wholesalers, Retailers, Freight Companies, Customs, Warehousing, Quality Standards, Education / Training, Trade Shows, Publications, Model Agencies, News, Employment etc... Παρέχουμε εξαιρετική πόρους που τους επαγγελματίες της βιομηχανίας ενισχύσεις αποτελεσματικά και αποδοτικά την ολοκλήρωση των καθημερινών δραστηριοτήτων. Απλός να ακολουθήσει πλοήγηση, παρέχουν στους θεατές εύκολα προσβάσιμες συνδέσεις σε όλες ένδυσης, της μόδας και της κλωστοϋφαντουργίας συναφή ζητήματα. Hyperlinks reach Manufacturers, χονδρέμποροι, λιανοπωλητές, εταιρείες εμπορευμάτων, τελωνειακή, αποταμίευσης, Πρότυπα Ποιότητας, Εκπαίδευση, Εμπορικές Εκθέσεις, Δημοσιεύσεις, Πρακτορεία μοντέλο, ειδήσεις, την απασχόληση κ.λπ. ..

ApparelSearch.com is a business to business database that which covers all aspects of the Clothing Industry. This unique service is achieved through the use of cutting edge computer technology and a global computer network. Our online database is the industries premier buyers guide. ApparelSearch.com είναι μια επιχείρηση με τη βάση δεδομένων των επιχειρήσεων που καλύπτει όλες τις πτυχές των ενδυμάτων της. Αυτή η μοναδική υπηρεσία επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης των αιχμή τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός παγκόσμιου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών. βάση δεδομένων μας online είναι ο πρώτος βιομηχανίες αγοραστές οδηγό.

ApparelSearch.com is committed to maintaining its leadership role in the Apparel Industry. Maintaining top position will be achieved through continued financial re-investment as well as immense dedication to the content of the site.  Due to our willingness to re-invest resources, we will continue to outperform all industry standards. ApparelSearch.com έχει δεσμευτεί να διατηρήσει τον ηγετικό ρόλο της στη Βιομηχανία Ένδυσης. διατήρηση της κορυφαίας θέσης θα επιτευχθεί μέσω της συνεχούς οικονομικής επανεπενδύσεων, καθώς και τεράστια αφοσίωση για το περιεχόμενο του site. Λόγω του ότι είμαστε πρόθυμοι να επενδύσουν εκ νέου τους πόρους, έχουμε θα συνεχίσει να έχει υψηλές επιδόσεις όλα τα πρότυπα της βιομηχανίας.

ApparelSearch.com is the industry leader and we are determined to continue in this "fashion" (no pun intended). We utilize consultants possessing well over 70 years of combined experience in the Apparel Industry. As a result we are getting bigger & better by the day... ApparelSearch.com είναι η κορυφαία εταιρεία του κλάδου και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε σε αυτή την "μόδα" (δεν λογοπαίγνιο προορισμένο). Αξιοποιούμε συμβούλων που διαθέτουν πάνω από 70 χρόνια συνδυασμένης εμπειρίας στον κλάδο Ένδυσης. Έτσι είμαστε μεγαλώνει και καλύτερα με την ημέρα ...

  Learn more about the Apparel Search Company Μάθετε περισσότερα για το Apparel αναζήτησης Εταιρεία

δυμασία Link

Associations Σύλλογοι

Buying Groups Ομάδες Αγορά

Calendar Ημερολόγιο

Care Labels Φροντίδα Ετικέτες

Classifieds Αγγελίες

Close Out Κλείσιμο Out

Consulting Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Conversion Charts Μετατροπή Charts

Customs Τελωνείο

Design Studio Design Studio

Education Εκπαίδευση

Employment Απασχόληση

Fashion Μόδα

Financial Δημοσιονομική

Glossary Γλωσσάριο

Jobber Μεροκαματιάρης

Licensing Αδειοδότησης

Logistics Logistics
Manufacturer Κατασκευαστής

Merchandising Merchandising

Merchandise Εμπόρευμα Marts Marts

Message Boards Message Boards

Modeling Μοντελοποίηση

News Ειδήσεις

Pattern Maker Pattern Maker

Popular Brands Δημοφιλή Μάρκες

Production Παραγωγή

Quality Testing Έλεγχος της ποιότητας

Recycle Ανακυκλώστε

Retailer Έμπορος λιανικής

Sales Reps Πωλήσεις Reps

Shipping Ναυτιλία

Technology Τεχνολογία

Trade Leads Εμπόριο Leads

Trade Shows Εμπορικές Εκθέσεις

Warehouse Αποθήκη

Wholesale Χονδρική πώληση

World Κόσμος

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τις ενδυμασίες αναζήτησης Εταιρείας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας από το κάτω μέρος του οποιαδήποτε από τις σελίδες της ιστοσελίδας μας. Είμαστε πάντα ευτυχείς να ακούσουμε από τους θεατές μας. Αν θέλετε να προσθέσετε πληροφορίες της εταιρείας σας στο ενδυμασίες Αναζήτηση καταλόγου, μπορείτε είναι ευπρόσδεκτοι να μάθουν τη διαδικασία κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο για να προσθέσετε την επιχείρησή σας. Αν η εταιρεία σας είναι χρήσιμες για την βιομηχανία ενδυμάτων ή την υφαντουργία, θα ήθελα πολύ να ακούσω από σας. Εκτός από την προβολή ενδυμασίες αναζήτηση, παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να επισκεφθείτε κάποια από τις ιστοσελίδες μας, αφετέρου. Έχουμε περιοχές που θα σας βοηθήσει να βρείτε νέα μόδα, τις θέσεις εργασίας στο χώρο της μόδας, της μόδας εβδομάδα οδηγοί και περισσότερα .. Πάρτε το χρόνο σας και να εξερευνήσετε ... Σας ευχαριστώ για τον χρόνο για να μάθουν για την εταιρεία μας. it Είναι χαρά μας να σας έχουμε ως ένας από τους θεατές μας. Εάν έχετε ποτέ υποδείξεις για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε site μας για να σας give ένα καλύτερο experience, παρακαλώ μην διστάσετε να μας ας γνωρίζουν πρότασή your.

Learn more about how to Translate Apparel Search into your language.

Please note that Apparel Search does NOT guarantee the accuracy of any of the translations.  Please utilize translations at your own risk.

Search for additional information about Apparel, Fashion or Clothing.

follow the bouncing fashion ball from Apparel Search

Apparel Search guide to fashion and clothing

  Apparel Search Translated  Fashion Industry  Fashion Job Search Fashion Models Fashion Industry Network Fashion Schools Fashion News Fashion Jobs
 


Apparel Search   Add Your Company   Contact Us   About Us   Advertise   News Letter   Legal   Help
Copyright 1999-2018
Apparel Search Company.  All Rights Reserved.   Learn about fashion, clothing, and apparel from Apparel Search.

Greek is an independent branch of the Indo-European family of languages, native to Greece and other parts of the Eastern Mediterranean. It has the longest documented history of any living Indo-European language, spanning 34 centuries of written records. Its writing system has been the Greek alphabet for the major part of its history; other systems, such as Linear B and the Cypriot syllabary, were used previously. The alphabet arose from the Phoenician script and was in turn the basis of the Latin, Cyrillic, Armenian, Coptic, Gothic and many other writing systems. The Greek language holds an important place in the history of the Western world and Christianity; the canon of ancient Greek literature includes seminal works in the Western canon such as the epic poems Iliad and Odyssey. Greek is also the language in which many of the foundational texts in science, especially astronomy, mathematics and logic, and Western philosophy, such as the Platonic dialogues and the works of Aristotle, are composed; the New Testament of the Christian Bible was written in Koiné Greek. Together with the Latin texts and traditions of the Roman world, the study of the Greek texts and society of antiquity constitutes the discipline of Classics.

Greek roots are often used to coin new words for other languages; Greek and Latin are the predominant sources of international scientific vocabulary.

Translate Apparel Search

Apparel Search Fashion Industry b2b Directory for the clothing industry

Περισσότεροι για Αναζήτηση Ενδυμασία