Filipino Translated Apparel Search : Translate Apparel Search into Filipino
    Translate Apparel Search  World of Fashion  Fashion  Apparel  Clothing  Translate Apparel Search Pg. 2  Phillipines Apparel Industry
Please note that Apparel Search does NOT guarantee the accuracy of any of the translations.  Please utilize translations at your own risk.

Damit Search is one of the largest and fastest growing online guide s to the Apparel & Textile Industry. Search ay isa sa mga pinakamalaking at pinakamabilis na lumalagong mga online na gabay s sa Damit & hinabi Industry.   We provide excellent resources that aid industry professionals in efficiently and effectively completing daily tasks.  Simple to follow navigation, provides viewers with easily accessible links to all apparel, fashion and textile related issues.  Hyperlinks reach Manufacturers, Wholesalers, Retailers, Freight Companies, Customs, Warehousing, Quality Standards, Education / Training, Trade Shows, Publications, Model Agencies, News, Employment etc... Kami ay nagbibigay ng mahusay na mapagkukunan na aid industriya ng mga propesyonal sa mahusay at epektibong pagkumpleto ng araw-araw na gawain. Simple upang sundin nabigasyon, nagbibigay ng mga tumitingin sa madaling magagamit na link sa lahat ng mga damit, fashion at mga kaugnay na tela isyu. Hyperlinks maabot ang mga tagagawa, mamamakyaw, tagatingi, kargamento Companies, Customs, Warehousing, Kalidad ng Pamantayan, Edukasyon / Pagsasanay, Trade Shows, Publications, Modelo Agencies, News, Pagtatrabaho at iba pa ..

ApparelSearch.com is a business to business database that which covers all aspects of the Clothing Industry.  This unique service is achieved through the use of cutting edge computer technology and a global computer network. Our online database is the industries premier buyers guide. ApparelSearch.com ay isang negosyo sa negosyo database na kung saan ay sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng Damit Industry. Ang mga natatanging serbisyo ay nakakamit sa pamamagitan ng paggamit ng pagputol gilid teknolohiya ng computer at isang pandaigdigang network ng computer. Ang aming online database ay ang industriya mamimili gabay premier.

Apparel Search is committed to maintaining its leadership role in the Apparel Industry. Maintaining top position will be achieved through continued financial re-investment as well as immense dedication to the content of the site.  Due to our willingness to re-invest resources, we will continue to outperform all industry standards. Damit Search ay nakatuon sa pagpapanatili ng kanyang pamumuno papel sa Industry Damit. pagpapanatili ng pinakamataas na posisyon ay nakakamit sa pamamagitan ng patuloy na pinansiyal na pamumuhunan-re pati na rin ang napakalawak dedikasyon sa nilalaman ng site. Dahil sa aming pagpayag sa re-invest yaman, kami ay magpatuloy sa outperform ang lahat ng mga pamantayan sa industriya.

Apparel Search is the industry leader and we are determined to continue in this "fashion" (no pun intended).  We utilize consultants possessing well over 70 years of combined experience in the Apparel Industry.  As a result we are getting bigger & better by the day... Damit Search ay ang industriya lider at kami ay tinutukoy upang magpatuloy sa "fashion" (walang magbigay ng isang patudyong salita inilaan). namin magamit konsulta possessing mahusay sa paglipas ng 70 taon ng karanasan sa pinagsama sa Industry Damit. Bilang isang resulta kami ay nakakakuha ng mas malaki at mas mahusay na sa pamamagitan ng araw na ...

  Learn more about the Apparel Search Company Dagdagan ang nalalaman tungkol sa Damit Search Company

Damit Link

Associations Mga Asosasyon

Buying Groups Pagbili Groups

Calendar Kalendaryo

Care Labels Pangangalaga sa mga label

Classifieds Classifieds

Close Out Close Out

Consulting Patanong

Conversion Charts Conversion ng Tsart

Customs Customs

Design Studio Design Studio

Education Pag-aaral

Employment Trabaho

Fashion Moda

Financial Nauukol sa pananalapi

Glossary Talahulunganan

Jobber Taong nagtatrabaho nang hindi panay

Licensing Licensing

Logistics Logistics
Manufacturer Tagagawa

Merchandising Merchandising

Merchandise Tinda Marts Marts

Message Boards Message Boards

Modeling Pagmomolde

News Balita

Pattern Maker Tagagawa ng padron

Popular Brands Popular tatak

Production Produksyon

Quality Testing Marka ng Pagsubok

Recycle Gumamit na muli

Retailer Magtitingi

Sales Reps Sales reps

Shipping Pagpapadala

Technology Teknolohiya

Trade Leads Trade Leads

Trade Shows Trade Shows

Warehouse Bodega

Wholesale Pakyawan

World Mundo

Learn more about how to Translate Apparel Search into your language.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa Damit Search Company, maaari kang makipag-ugnayan sa amin mula sa ilalim ng anumang ng aming website na pahina. Kami ay laging masaya na makarinig mula sa aming mga manonood. Kung nais mong idagdag ang iyong impormasyon ng kumpanya sa Damit Search Directory, ikaw ay welcome para malaman ang proseso sa pamamagitan ng pag-click sa link na Magdagdag ng iyong Company. Kung ang iyong kumpanya ay may kinalaman sa damit industriya o tela industriya, kami ay very much tulad sa marinig mula sa iyo. Sa karagdagan sa pagtingin Damit Search, mangyaring kumuha ng isang sandali upang bisitahin ang ilan sa aming mga iba pang mga website. Mayroon kaming mga site na tutulong sa iyo na makahanap ng fashion balita, mga trabaho sa fashion, fashion linggo gabay at iba pa .. Dalhin mo ang iyong oras at tuklasin ... Maraming salamat sa paglaan ng oras upang malaman ang tungkol sa aming kumpanya. ito ay ang aming kasiyahan sa ikaw ay may bilang isa sa aming mga manonood. Kung kayo man ay may mga mungkahi sa kung paano namin maaaring mapahusay ang aming site na magbigay sa iyo ng isang mas mahusay na karanasan, mangyaring huwag mag-atubiling ipaalam sa amin kung ang iyong mga mungkahi.

Please note that Apparel Search does NOT guarantee the accuracy of any of the translations.  Please utilize translations at your own risk.

Search for additional information about Apparel, Fashion or Clothing.

follow the bouncing fashion ball from Apparel Search  

Apparel Search guide to fashion and clothing

Filipino in this usage, refers to the national language (Wikang pambansa/pambansang wika) of the Philippines. Filipino is also designated, along with English, as an official language of the country. It is the standard register of the Tagalog language, an Austronesian, regional language that is widely spoken in the Philippines. As of 2007, Tagalog is the first language of 28 million people, or about one-third of the Philippine population, while 45 million speak Filipino as their second language. Filipino is among the 185 languages of the Philippines identified in the Ethnologue. Officially, Filipino is defined by the Commission on the Filipino Language (Komisyon sa Wikang Filipino in Filipino or simply KWF) as "the native language, spoken and written, in Metro Manila, the National Capital Region, and in other urban centers of the archipelago.

The Philippines, officially the Republic of the Philippines (Filipino: Republika ng Pilipinas), is a unitary sovereign state and island country in Southeast Asia. Situated in the western Pacific Ocean, it consists of about 7,641 islands that are categorized broadly under three main geographical divisions from north to south: Luzon, Visayas, and Mindanao. The capital city of the Philippines is Manila and the most populous city is Quezon City, both part of Metro Manila. Bounded by the South China Sea on the west, the Philippine Sea on the east and the Celebes Sea on the southwest, the Philippines shares maritime borders with Taiwan to the north, Vietnam to the west, Palau to the east and Malaysia and Indonesia to the south.

Translate Apparel Search

Apparel Search Fashion Industry b2b Directory for the clothing industry

  Apparel Search Translated  Fashion Industry  Fashion Job Search  Fashion Models  Fashion Industry Network  Fashion Schools  Fashion News  Fashion Jobs
 


Apparel Search   Add Your Company   Contact Us   About Us   Advertise   News Letter   Legal   Help
Copyright 1999-2019
Apparel Search Company.  All Rights Reserved.