Norwegian Translated Apparel Search : Translate Apparel Search into Norwegian
    Translate Apparel Search  World of Fashion  Fashion  Apparel  Clothing  Translate Apparel Search Pg. 2  Fashion in Norway
Please note that Apparel Search does NOT guarantee the accuracy of any of the translations.  Please utilize translations at your own risk.

Apparel Search is one of the largest and fastest growing online guide s to the Apparel & Textile Industry. Søk er en av de største og raskest voksende online guide s til Apparel & tekstilindustrien.   We provide excellent resources that aid industry professionals in efficiently and effectively completing daily tasks.  Simple to follow navigation, provides viewers with easily accessible links to all apparel, fashion and textile related issues.  Hyperlinks reach Manufacturers, Wholesalers, Retailers, Freight Companies, Customs, Warehousing, Quality Standards, Education / Training, Trade Shows, Publications, Model Agencies, News, Employment etc... Vi tilbyr gode ressurser som kan benyttes til fagfolk i effektivt fullføre daglige oppgaver. Enkelt å følge navigasjon, gir seerne med lett tilgjengelige linker til alle klær, mote og tekstil relaterte spørsmål. Hyperkoblinger nå Produsenter, grossister, detaljister, Freight selskaper, Tollvesenet, Lager, kvalitet, utdanning / opplæring, show Trade, Publikasjoner, Modell byråer, Nyheter, sysselsetting osv. ..

ApparelSearch.com is a business to business database that which covers all aspects of the Clothing Industry.  This unique service is achieved through the use of cutting edge computer technology and a global computer network. Our online database is the industries premier buyers guide. ApparelSearch.com er en business to business database det som dekker alle aspekter av tekstilbransjen. Denne unike tjenesten er oppnådd gjennom bruk av cutting edge datateknologi og et globalt datanettverk. Vår online database er næringer fremste kjøperne guide.

Apparel Search is committed to maintaining its leadership role in the Apparel Industry. Maintaining top position will be achieved through continued financial re-investment as well as immense dedication to the content of the site.  Due to our willingness to re-invest resources, we will continue to outperform all industry standards. Søk Apparel er forpliktet til å opprettholde sin ledende rolle i Apparel Industry. Vedlikeholde topplassering skal oppnås ved fortsatt økonomisk re-investering, så vel som enorm hengivenhet til innholdet på nettstedet. På grunn av vår vilje til å re-investere ressurser, vil vi fortsetter å overgå alle industristandarder.

Apparel Search is the industry leader and we are determined to continue in this "fashion" (no pun intended).  We utilize consultants possessing well over 70 years of combined experience in the Apparel Industry.  As a result we are getting bigger & better by the day... Søk klær er industriens ledende og vi er fast bestemt på å fortsette i denne "mote" (no pun intended). Vi bruker konsulenter besitter godt over 70 år kombinert erfaring i Apparel Industry. Som et resultat vi får større og bedre ved dag ...

  Learn more about the Apparel Search Company Lær mer om Bekledning Søk Company

Apparel Link

Associations Foreninger

Buying Groups Kjøpe Grupper

Calendar Kalender

Care Labels Care etiketter

Classifieds Classifieds

Close Out Lukk Out

Consulting Consulting

Conversion Charts Konvertering Diagrammer

Customs Toll

Design Studio Design Studio

Education Utdanning

Employment Sysselsetting

Fashion Mote

Financial Finansiell

Glossary Ordliste

Jobber Jobber

Licensing Lisensiering

Logistics Logistikk
Manufacturer Produsent

Merchandising Merchandising

Merchandise Merchandise Marts Marts

Message Boards Forum

Modeling Modeling

News Nyheter

Pattern Maker Oppskrift Maker

Popular Brands Populære Brands

Production Produksjon

Quality Testing Kvalitet Testing

Recycle Resirkuler

Retailer Forhandler

Sales Reps Salg Reps

Shipping Shipping

Technology Teknologi

Trade Leads Trade Leads

Trade Shows Fagmesser

Warehouse Warehouse

Wholesale Engros

World Verden

Hvis du har spørsmål om Apparel Søk Company, kan du kontakte oss fra bunnen av noen av våre nettsider. Vi er alltid glade for å høre fra våre seere. Dersom du ønsker å legge til din bedrift informasjon til Apparel Search Directory, du er velkommen til å lære prosessen ved å klikke på linken for å legge til selskapet. Hvis selskapet er relevante for plagget industrien eller tekstilindustrien, vil vi gjerne høre fra deg. I tillegg til å se Apparel Search, kan du ta deg tid til å besøke noen av våre andre nettsteder. Vi har områder som vil hjelpe deg å finne fashion nyheter, jobber i mote, mote uken guider og mer .. Ta deg god tid og utforske ... Takk for at du tok deg tid til å lære om vårt firma. det er vår glede å ha deg som en av våre seere. Hvis du har forslag til hvordan vi kan forbedre vår side å gi deg en bedre opplevelse, ikke nøl med å fortelle oss ditt forslag.

Learn more about how to Translate Apparel Search into your language.

Please note that Apparel Search does NOT guarantee the accuracy of any of the translations.  Please utilize translations at your own risk.

Search for additional information about Apparel, Fashion or Clothing.

   

 

Norwegian (norsk) is a North Germanic language spoken mainly in Norway, where it is the official language. Along with Swedish and Danish, Norwegian forms a dialect continuum of more or less mutually intelligible local and regional variants. These Scandinavian languages, together with Faroese and Icelandic as well as some extinct languages, constitute the North Germanic languages. Faroese and Icelandic are hardly mutually intelligible with Norwegian in their spoken form because continental Scandinavian has diverged from them. As established by law and governmental policy, the two official forms of written Norwegian are Bokmål (literally "book tongue") and Nynorsk (literally "new Norwegian"). The official Norwegian Language Council (Språkrådet) is responsible for regulating the two forms, and recommends the terms "Norwegian Bokmål" and "Norwegian Nynorsk" in English.[citation needed] Two other written forms without official status also exist, one, called Riksmål ("state language"), is today to a large extent the same language as Bokmål though somewhat closer to the Danish language. It is regulated by the unofficial Norwegian Academy, which translates the name as "Standard Norwegian". The other is Høgnorsk ("High Norwegian"), a more purist form of Nynorsk, which maintains the language in an original form as given by Ivar Aasen and rejects most of the reforms from the 20th century; this form has limited use.

Translate Apparel Search

Apparel Search Fashion Industry b2b Directory for the clothing industry

Mer om Apparel Søk

Apparel Søk Company Websites

Apparel Søk på Twitter

Apparel Søk på Delicious

Apparel Søk på YouTube

 


Apparel Search   Add Your Company   Contact Us   About Us   Advertise   News Letter   Legal   Help
Copyright 1999-2019
Apparel Search Company.  All Rights Reserved.