Vietnamese Translated Apparel Search : Translate Apparel Search into Vietnamese
    Translate Apparel Search  World of Fashion  Fashion  Apparel  Clothing  Translate Apparel Search Pg. 2  Fashion in Vietnam
Please note that Apparel Search does NOT guarantee the accuracy of any of the translations.  Please utilize translations at your own risk.


Apparel Trang phục Search is one of the largest and fastest growing online guide s to the Apparel & Textile Industry. Tìm kiếm một trong những hướng dẫn trực tuyến phát triển nhanh nhất và lớn nhất của các Apparel & Công nghiệp Dệt may.   We provide excellent resources that aid industry professionals in efficiently and effectively completing daily tasks.  Simple to follow navigation, provides viewers with easily accessible links to all apparel, fashion and textile related issues.  Hyperlinks reach Manufacturers, Wholesalers, Retailers, Freight Companies, Customs, Warehousing, Quality Standards, Education / Training, Trade Shows, Publications, Model Agencies, News, Employment etc... Chúng tôi cung cấp các nguồn lực tuyệt vời mà các chuyên gia trợ giúp ngành công nghiệp có hiệu quả và hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Đơn giản để làm theo hướng, cung cấp cho người xem có thể truy cập dễ dàng liên kết với tất cả quần áo, thời trang và các vấn đề liên quan đến dệt may đạt. Hyperlinks các nhà sản xuất, bán buôn, bán lẻ, các công ty vận tải, Hải quan, Nhà kho, tiêu chuẩn chất lượng, Giáo dục / Đào tạo, Thương mại truyền hình, ấn phẩm, mô hình cơ quan, Tin tức, Việc làm, vv ..

ApparelSearch.com is a business to business database that which covers all aspects of the Clothing Industry.  This unique service is achieved through the use of cutting edge computer technology and a global computer network. Our online database is the industries premier buyers guide. ApparelSearch.com là một kinh doanh cho cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mà trong đó bao gồm tất cả các khía cạnh của ngành công nghiệp Quần áo. Dịch vụ này duy nhất là đạt được thông qua việc sử dụng công nghệ cắt cạnh máy tính và mạng máy tính toàn cầu. cơ sở dữ liệu trực tuyến của chúng tôi là hàng đầu ngành công nghiệp hướng dẫn người mua.

Apparel Search is committed to maintaining its leadership role in the Apparel Industry. Maintaining top position will be achieved through continued financial re-investment as well as immense dedication to the content of the site.  Due to our willingness to re-invest resources, we will continue to outperform all industry standards. Trang phục tìm kiếm cam kết duy trì vai trò lãnh đạo của mình trong ngành công nghiệp phục.. Duy trì vị trí hàng đầu sẽ được thực hiện thông qua tài chính lại tiếp tục đầu tư cũng như sự cống hiến to lớn cho các nội dung của trang web Do sự sẵn lòng của chúng tôi để tái đầu tư nguồn lực, chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt hơn tất cả các tiêu chuẩn công nghiệp.

Apparel Search is the industry leader and we are determined to continue in this "fashion" (no pun intended).  We utilize consultants possessing well over 70 years of combined experience in the Apparel Industry.  As a result we are getting bigger & better by the day... Trang phục tìm kiếm là trưởng công nghiệp và chúng tôi xác định tiếp tục trong thời trang này "" (không có ý định chơi chữ).. Chúng tôi sử dụng tư vấn sở hữu hơn 70 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp phục Kết quả là chúng tôi đang nhận được lớn hơn và tốt hơn do ngày ...

  Learn more about the Apparel Search Company Tìm hiểu thêm về Công ty tìm kiếm Apparel

Trang phục Link

Associations Các hiệp hội

Buying Groups Mua Groups

Calendar Lịch

Care Labels Chăm sóc Nhãn

Classifieds Rao Vặt

Close Out Đóng cửa luôn

Consulting Tư vấn

Conversion Charts Biểu đồ chuyển đổi

Customs Hải quan

Design Studio Studio thiết kế

Education Giáo dục

Employment Việc làm

Fashion Thời trang

Financial Tài chính

Glossary Bảng thuật ngữ

Jobber Người cho thuê xe

Licensing Cấp giấy phép

Logistics Logistics
Manufacturer Nhà sản xuất

Merchandising Merchandising

Merchandise Hàng hóa Marts

Message Boards Thông báo Hội đồng

Modeling Mô hình hóa

News Tin tức

Pattern Maker Pattern Maker

Popular Brands Thương hiệu nổi tiếng

Production Sản xuất

Quality Testing Kiểm tra chất lượng

Recycle Recycle

Retailer Cửa hàng bán lẻ

Sales Reps Đại diện bán hàng

Shipping Vận chuyển

Technology Công nghệ

Trade Leads Chào hàng

Trade Shows Thương mại truyền hình

Warehouse Kho

Wholesale Bán buôn

World Thế giới

Nếu bạn có thắc mắc về các tìm kiếm Trang phục công ty, bạn có thể liên hệ với chúng tôi từ phía dưới của bất kỳ của các trang web của chúng tôi.. Chúng tôi luôn vui mừng khi biết chúng tôi từ người xem Nếu bạn muốn thêm thông tin về công ty của bạn Tìm kiếm Trang phục Directory, bạn được chào đón để tìm hiểu quá trình bằng cách nhấp vào liên kết để Thêm công ty của bạn. Nếu công ty của bạn có liên quan đến ngành may hoặc ngành công nghiệp dệt may, chúng tôi nhiều sẽ rất thích nghe từ bạn. Ngoài ra để xem Trang phục Search, xin vui lòng mất một chút thời gian để thăm một số các trang web khác của chúng tôi. Chúng tôi có các trang web sẽ giúp bạn tìm tin tức thời trang, việc làm trong thời trang, tuần lễ thời trang hướng dẫn và nhiều hơn nữa .. Hãy dành thời gian của bạn và khám phá ... Cảm ơn bạn đã dành thời gian để tìm hiểu về công ty của chúng tôi. nó là niềm vui của chúng tôi để có bạn là một trong những người xem của chúng tôi,. Nếu bạn đã từng có đề xuất về cách thức chúng tôi có thể của chúng tôi cải thiện trang web để cung cấp cho bạn tốt hơn là một kinh nghiệm xin vui lòng cho chúng tôi biết đề xuất của bạn.

Learn more about how to Translate Apparel Search into your language.

Please note that Apparel Search does NOT guarantee the accuracy of any of the translations.  Please utilize translations at your own risk.

Search for additional information about Apparel, Fashion or Clothing.

follow the bouncing fashion ball from Apparel Search  

 

Vietnamese is an Austroasiatic language that originated in the north of modern-day Vietnam, where it is the national and official language. It is the native language of the Vietnamese (Kinh) people, as well as a first or second language for the many ethnic minorities of Vietnam. As the result of Vietnamese emigration and cultural influence, Vietnamese speakers are found throughout the world, notably in East and Southeast Asia, North America, Australia and Western Europe. Vietnamese has also been officially recognized as a minority language in the Czech Republic. It is part of the Austroasiatic language family of which it has by far the most speakers (several times as many as the other Austroasiatic languages combined). Vietnamese vocabulary has borrowings from Chinese, and it formerly used a modified set of Chinese characters called chữ nôm given vernacular pronunciation. The Vietnamese alphabet (chữ quốc ngữ) in use today is a Latin alphabet with additional diacritics for tones and certain letters.

Translate Apparel Search

Apparel Search Fashion Industry b2b Directory for the clothing industry

  Apparel Search Translated  Fashion Industry  Fashion Job Search 
 


Apparel Search   Add Your Company   Contact Us   About Us   Advertise   News Letter   Legal   Help
Copyright 1999-2019
Apparel Search Company.  All Rights Reserved.